Phần mềm quản lý danh sách mặt bằng tòa nhà

Module quản lý mặt bằng, tòa nhà sẽ quản lý thông tin chi tiết từng mặt bằng, căn hộ trong tòa nhà, từng Kiot trong chợ như: Mã mặt bằng, diện tích thông thủy, diện tích tim tường, tòa nhà, khối nhà, tầng lầu. Bên cạnh đó, phần mềm còn quản lý trạng thái của mặt bằng, từng Kiot, theo dõi tình trạng, lịch sử sử dụng mặt bằng tòa nhà, Kiot; hỗ trợ xem chi tiết mặt bằng trong tòa nhà, Kiot trong chợ dạng lưới hoặc sơ đồ khối; quản lý việc chuyển quyền sử dụng hoặc cho thuê mặt bằng trong tòa nhà, Kiot.

quản lý danh sách mặt bằngQuản lý danh sách mặt bằng trong tòa nhà

Tất cả các công việc theo dõi công nợ chi tiết các dịch vụ phát sinh trong mặt bằng, quản lý danh sách một hoặc nhiều tòa nhà, Chợ đều được hỗ trợ trên phần mềm Landsoft Building. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ không cần quản lý riêng rẽ từng tòa nhà trên nhiều phần mềm, mà doanh nghiệp có thể tối ưu khi quản lý danh sách một hoặc nhiều tòa nhà trên cùng một phần mềm.

Các tính năng của module quản lý mặt bằng tòa nhà

  • Quản lý thông tin chi tiết từng mặt bằng, căn hộ trong tòa nhà.
  • Theo dõi tình trạng, lịch sử sử dụng mặt bằng tòa nhà.
  • Hỗ trợ xem chi tiết mặt bằng trong tòa nhà dạng lưới hoặc sơ đồ khối
  • Quản lý việc chuyển quyền sử dụng hoặc cho thuê mặt bằng trong tòa nhà.
  • Theo dõi công nợ chi tiết các dịch vụ phát sinh trong mặt bằng.
  • Quản lý danh sách một hoặc nhiều tòa nhà trên phần mềm
SHARE